2016. április 23., szombat

Beléd temetkezve 4. fejezet

4. fejezet


Szerda reggel minden izgalmam ellenére majdnem elaludtam. Kétszer is kinyomtam a telefonom ébresztőjét, mire Tia szó szerint rám törte az ajtót, és kirángatott az ágyból.
– Em, nem késhetsz el az első munkanapodon! – rántotta le rólam a takarót. – Gyere már, szereztem neked ruhát!
Megdörgöltem a szemem, és rápislogtam az órára. Negyed kilencet mutatott.
Ó, a francba – dünnyögtem magamban, és kelletlenül felültem. Tia az ágyam mellett állt, csípőre tett kézzel türelmetlenül dobolt a lábával a padlón.
Az első dolgom az volt, hogy elmentem zuhanyozni, mielőtt még a házsártos öregasszony felébred, mert akkor aztán tényleg elkésem. Próbáltam sietni, de a reggeli zuhanyzást nem lehet elkapkodni; lehunyt szemmel hagytam, hogy a forró víz kimasszírozza a vállamból a görcsöt, és ellazítsa merev tagjaimat. Az enyhe idegesség, amit felkeléskor éreztem lassanként kezdett egészséges izgalommá válni, és fél óra múlva már teljesen felöltözve, várakozóan álltam a tükör előtt.
Tia kölcsönadott ruháiban kényelmetlenül éreztem magam, de főleg azért, mert nem az enyémek voltak. A barátnőmnek a vérében volt az adakozás, amit nagyon tiszteltem benne, de mikor ezt a tulajdonságát rajtam vetette be, annak már kevésbé örültem. Ösztönösen utasítottam vissza mindent, amit adni akart, mert ilyenkor mindig erőt vettek rajtam az utcán tanult szabály: sose vedd el azt, ami nem a tiéd. És mikor Tia kölcsönadott valamit, hát azt többé nem volt hajlandó visszaadni. Megfogadtam, hogy egy nap majd bőségesen kárpótolom azokért a dolgokért, amiket nekem adott.
A rossz érzéseim ellenére a ruha tökéletes volt a munkámhoz; egy, az interjún viselt öltözékhez hasonló kosztümöt vettem fel, csak ezúttal fekete helyett ez smaragdzöld volt, ahogy a hozzá való cipő is. A hajam leengedtem, mert már nem volt időm megcsinálni, és sóhajtva hátat fordítottam a tükörképemnek. Tia le sem tagadhatta volna, hogy másodállásban modellként dolgozik.

Tia egész út alatt beszélt hozzám, én pedig igyekeztem figyelni rá, de a gondolataim a hatalmas Elwood épület és a szexi főnök körül jártak. Újra meg újra átpörgettem magamban az interjút, és azon járt az eszem, mennyire abszurd döntést hozott Elwood azzal, hogy engem vett fel. Totál elszúrtam mindent, ráadásul nem csak az interjún, hanem az előtt is. Mégis mi a franc késztette őt mégis arra, hogy engem vegyen fel? Ő maga mondta, hogy szakmai végzettséggel rendelkező embereket keres, én pedig nem voltam az. Az éttermes szituáció, majd az interjú és a döntés, amit hozott… Mind teljesen ellent mondásos volt.
Tia magamra hagyott az előcsarnokban, és elsietett az alkalmazottaknak fent tartott öltöző felé, én pedig a hetedik emelet felé vettem az irányt. Volt még tíz percem tíz óra előtt, de úgy éreztem, ha előbb érkezem, azzal szerzek pár jó pontot. Az ismerős emeletre érve kicsit lelassítottam, hogy megigazíthassam a szoknyámat, és imádkoztam, hogy ne essek hasra a magas sarkúban. Ez volt talán a harmadika alkalom, hogy nem dorkóban mászkáltam, és ez meg is látszott rajtam. Igyekeztem tudomást sem venni az orruk alatt nevetgélő nőkről, akik mulatva figyelték, ahogy ingatagan végigmegyek a folyosón.
Daniel Elwood már várt rám az irodájában. Egy pillanatra megálltam az ajtóban, megengedtem magamnak egy álmodozó pillantást. Elwood egy papírhalom fölé hajolt, fekete haja az arcába hullt, könyékig feltűrt fehér inge látni engedte izmos alkarját, és nem viselt zakót.
– Miss, Cailli – pillantott fel az irataiból. – Korábban érkezett.
– Nem akartam elkésni – vontam vállat, de magamban mosolyogtam. – Leülhetek?
– Csak tessék! – felállt, és kihúzta nekem a széket, majd helyet foglalt a nagy üvegasztal túloldalán. Kihúztam magam, és ezúttal igyekeztem nem botladozva megtenni az ajtó és a szék közti távot. Néhány lépés után azonban csúfos kudarcot vallottam, így kecsesség helyett inkább gyorsan helyet foglaltam Elwooddal szemben. Ő egy kaján mosollyal a száján újra a papírjai felé fordult, az arcom pedig lángra lobbant, és hirtelen nagyon lekötött a szoknyám szárának igazgatása.
– Ezt írja alá, kérem – csúsztatott felém egy apró betűkkel teleírt paksamétát.
– Mi ez? – vontam össze a szemöldököm.
– Egy szerződés, ami a munkavállaló és munkaadó között jön létre attól fogva, hogy itt dolgozik. Az aláírásával elfogadja a feltételeket és a kötelességeit.
– A kötelességeimet? – pillantottam fel. Elwood leplezetlen vigyorral figyelt.
– Azokról majd később szót ejtünk. Még mindig visszamondhatja, ha gondolja, és akkor a szerződést semmisnek tekintjük.
Átfutottam a szerződést, de mivel nem sok tapasztalatom volt benne, és gyakorlatilag fogalmam sem volt, mit olvasok inkább csak aláírtam, majd visszatoltam Mr. Kajánvigyor elé.
– Fog kapni egy belépőkártyát is, illetve egy tagsági kártyát, amit felhasználhat bármilyen a cég által megvásárolt vagy működtetett üzlethelyiségben. Ez egy kedvezmény a cég munkatársainak, amivel ingyen étkezhet és vásárolhat.
Megráztam a fejem.
– Nekem erre nincs szükségem.
Még csak az kellene, hogy a cég tartson el. A gondolattól is elönt a szégyen.
– Ez a cég ajándéka, Emma – dörzsölte az állát.
– Az ajándék nem azoknak jár, akik valamit jól csináltak? – tudakoltam.
– Nálunk nem.
– Jobb helyeken igen!
Felvonta szép ívű szemöldökét.
– Ha nem akarja, nem adom oda.
– Remek – mosolyogtam.
Mélyet sóhajtott.
– Maga aztán nehéz eset – nézett rám töprengve.
– Úgy gondolja? – kérdeztem kihívóan.
Mélyen a szemembe nézett, pár másodpercig várt a válasszal, majd azt mondta:
– Igen, Miss Cailli. Maga igazán nehéz eset. – Nem mertem megesküdni, de mintha mosoly suhant volna át az arcán.
Lesütöttem a szemem, és eltökéltem, hogy nem fogok veszekedni vele.
– Jöjjön, körbevezetem! – pattant fel hirtelen a székből. Összevont szemöldökkel figyeltem, ahogy megkerüli az asztalt, és kinyitja előttem az ajtót. Lassan keltem fel a székből, mert éreztem, ahogy a puha szőnyeg hosszú szálai beleakadtak a magas sarkúmban. Még csak az kell, hogy kiterüljek itt, mint egy béka. A vállamra vettem a táskám, és mit sem törődve Elwood vigyorával elmentem mellette.
– Még mindig nem vagyok biztos benne, hogy jól döntött, Mr. Elwood. Komolyan úgy gondolja, hogy én vagyok a… legalkalmasabb erre az állásra? – Halk kattanással bezárta az ajtót, majd zsebre vágta a kulcsot és szigorú arccal felém fordult.
– Nos, Miss Cailli, igen, úgy gondolom. Volna oly kedves, és nem kételkedne tovább a döntésemben? – Felvonta egyik szemöldökét. – Ha úgy gondolja, el is mehet!
Francba! Ez most ideges.
– Elnézést – morogtam az orrom alatt, és inkább hátat fordítottam neki. Elment mellettem, én pedig gondolkodás nélkül követtem. A zsebébe csúsztatta a kezét, úgy tűnt elmélyedt a gondolataiban. Ahogy elmentünk a folyosón dolgozó nők mellett, azok leplezetlenül végigéztek rajta, némelyikük csábosan, némelyikük kihívóan mosolygott rá, de ő mintha észre se vette volna. Mikor viszont engem is észrevettek mögötte gúnyos grimaszokat vágtak, és elfordultak. Közönyösen elmentem mellettük. Volt idő, mikor még zavart volna, de pechjükre, annak már vége.
– Hogy áll az olvasással, Emma? – kérdezte hirtelen Elwood, a válla felett rám pillantva.
– Tessék? – pislogtam. Ez meg hogy jön ide?
– Olvasás! – toppantott idegesen.
– Nos… szeretek olvasni. – Ez még igaz is volt, bár nem volt sok időm rá. Általában csak azokat a könyveket olvastam, amiket Tia adott kölcsön, és azok is mind klasszikusok voltam. Nem tudom, mi lett volna számára a kielégítő válasz.
– Milyen könyveket szeret? – folytatta, miközben előreengedett a lépcsőn.
Az ajkamat rágcsálva lépdeltem lefelé.
– Klasszikusokat. Tudja, nem igazán lehetek válogatós.
– Jane Austen? – Hallottam a hangjában a mosolyt. – Büszkeség és balítélet?
– Többek között – feleltem.
– Na és mást? – Végigvezetett a vagy három lépcsősoron a tízedik emeletre, majd megállt egy magas ezüstajtó előtt.
Kezdtem kényelmetlenül érezni magam. Nem szerettem, ha faggatnak, magamról beszélni meg pláne nem szerettem beszélni. És kezdett egyre nehezebbé válni, hogy olyan szavakat használjak, amiket Elwood elvárt volna. Egyszerűen csak rávágtam volna, hogy klasszikusok, de nincs pénzem könyvre, és hagyja már abba a faggatózást.
– Mást nem igen, Mr. Elwood – ráztam a fejem. – Nincs időm olvasni.
Elgondolkodva nézett rám, én pedig lesütöttem a szemem.
– És csinál valami mást az olvasáson kívül? Tudja, szabadidejében.
Futni szoktam, általában minden reggel, de ezt nem akartam az orrára kötni.
– Nem igazán van szabadidőm.
Felhorkantott.
– Mindenkinek van szabadideje, Emma.
– Magának van?
– Van! – vágta rá.
– Örüljön neki! – intettem.
Felsóhajtott, mint akinek elege is van a témából. Az ajkamba harapva átkoztam magam, hogy képtelen vagyok értelmes választ adni. Már inkább elviseltem volna Taylort, mint ennek a férfinek az elvárásait. Egyre jobban kezdtem látni, hogy én nem tudom teljesíteni, amit ő megkövetel.
– Ez lesz itt az ön irodája! – tárta ki az előttünk álló ajtót. Intett, hogy menjek be, ő pedig követett.
Tágas iroda volt, ugyan nem olyan tágas, mint Elwoodé, de nagyjából biztos voltam benne, hogy az én kis szobám kétszer beleférne. Egy hosszú asztal foglalta el az egyik sarkot, amit egy számítógép, egy faxgép, egy nyomtató és egy vagy fél tucat stóc papír foglalt el. Egy gurítható, sőt, hátradönthető támlájú szék volt mögötte. A krémszínű lamináltpadlón hosszúszőrű szőnyeg feküdt, olyan, mint Elwood irodájában is. A fal itt is világosbarna burkolattal volt fedve, mellette egy magas polc állt, tele mindenféle iratokkal. De sem a világos színek, sem az iroda otthonos hangulata, sem a kényelmes szék látványa nem fogott meg annyira, mint az asztal melletti komplett üvegfal. Az iroda épp a belvárosra nézett le, a messzi távolban még a folyót is láthattam, alattam pedig Portland nyüzsgő utcái fogadtak. Innen a magasból minden olyan aprónak tűnt. Hirtelen elfogott a büszkeség érzése, hogy én állhatok idefent, nem pedig valaki más. Én csodálhatom meg a kilátást ebből a modern, otthonos irodából nem más, és én lehetek Daniel Elwood titkárnője nem más.
– Ez csodálatos – suttogtam megigézetten. Az üvegre simítottam a kezem, mintha megakarnám érinteni az alattam hömpölygő várost. Mintha egy profi festményt csodáltam volna, csak ez még annál is jobb volt.
– Reméltem, hogy tetszeni fog – lépett mögém Elwood. – Láttam, milyen áhítattal bámult ki az irodám ablakán, és úgy gondoltam, odaadom magának ezt – mutatott körbe.
Gombóc gyűlt a torkomban. Soha senki nem foglalkozott azzal, nekem mi tetszik, vagy hogy a kedvemre tegyen. Boldogan mosolyogva fordultam Elwood felé, és legszívesebben megöleltem volna – de sejtettem, hogy azt nem díjazná.
– Ez gyönyörű. Köszönöm! – hálálkodtam.
Olyan mosolyt villantott rám, amitől elállt a lélegzetem.
– Nehéz munkát kell majd itt végeznie, Miss Cailli – tette ismét zsebre a kezét. – Nem ájulhat el minden szép mosolytól.
Lángra lobbant az arcom, és gyorsan elfordítottam a fejem, de még láttam az elégedet mosolyt az arcán. Ez a harmadik alkalom, hogy találkoztunk, de már többször pirultam el, mint addig bármikor. Nem tetszett, hogy ez a férfi ilyen hatással van rám, az pedig pláne nem, hogy még élvezi is.
– Gondolja, hogy menni fog? Nagy a hajsza, és sajnos nem sok időm van, hogy betanítsam magát. Ez egy rendkívüli állásinterjú volt, mert sürgősen szükségem van egy titkárnőre. Gyorsan kell tanulnia, és hibátlanul végrehajtani, amit kérek.
Valami összeomlott bennem kétkedő szavai hallatán. Nem bízott benne, hogy meg tudom csinálni, kételkedett a tudásomban, de akkor mi a francnak vett fel épp engem?
– Ezt magának kell tudnia, mister! Maga vett fel.
– De ön jelentkezett, Miss – dőlt neki az asztalnak. – Megbirkózik vele?
Dacosan felszegtem az állam, elöntött a düh.
– Ha nem így gondolja, vegyen fel mást! Van választék! Nem kell nekem itt lennem, és magának sem kell az én betanításommal fáradoznia! Ha pedig megaláztatást akarok, az megkaphatom Taylornál is!
Meghökkenve nézett rám, de gyorsan összeszedte magát.
– Gondolja, hogy így kell beszélnie a főnökével?
– Gondolja, hogy így kell beszélnie egy alkalmazottal? – vágtam oda.
Élesen beszívta a levegőt, kobaltszín szemei hidegen csillogtak.
Basszus – gondoltam dühösen. Már megint túl messzire mentem.
– Oké, kezdjük elölről – fújta ki a levegőt.
Pislogtam párat, de hagytam, hogy beszéljen.
– A héten több konferencián is részt kell vennem, amire el kell kísérnie. Nem szeretném már az első héten kifárasztani, de ez része a betanításnak. Szeretném, ha gondoskodna a szerződésekről, amiket magunkkal kell vinnünk, illetve a jegyzőkönyvről, és a fizetések menetéről. Az elszámolást be kell vezetnie az adatbázisba, és adódott egy kis probléma a banki átutalásokkal.
Igyekeztem gondolatban mindent felírni, és kicsit megnyugtatott a tudat, hogy a szerződések meg a jegyzőkönyvek terén nem voltam teljesen hülye. Taylor gyakran kért meg hasonlóra.
– A második héttő már komolyabb munkákat is kap – folytatta, és felvett egy dossziét az asztalról. – Azért kérdeztem, hogy hogy áll az olvasással, mert a múlthónapban megvásároltam egy kiadót, de az asszisztens felmondott.
Döbbenten pislogtam.
– Azt akarja, hogy én vegyem át a helyét?
– Még nem – rázta a fejét. – Illetve nem teljesen. Nem akarom túlterhelni, így ideiglenesen kerestem a posztra valaki mást, de pár hét múlva szeretném, ha maga venné át a helyét.
– De hát az interjú… – motyogtam kábán.
– Az interjú eredetileg erre az állásra lett meghirdetve, némi módosítással, de gondolom, ezt ön is tudja, hisz olvasta a kiírást. – Óvatosan megemelte a szemöldökét a válaszomat várva.
A francba veled, Tia! – füstölögtem. Hát persze, hogy jobban utána kellett volna néznem ennek az egésznek, és nem rábízni mindent Tiára! Egy szóval sem mondta, hogy a meghallgatásra titkárnő és kiadói asszisztenst keresnek.
– Ne aggódjon, nem maga lesz egyedül – tette hozzá, mikor látta, hogy nem válaszolok. – A következő interjú a jövő héten lesz, addig pedig még nem kell nekilátnia.
Nagyot nyeltem. Hát ez cseppet sem az, amire számítottam. Más az, ha olvasom a könyvet és más az, ha szerkesztem. Elwood egyetlen szóval sem tért ki semmiféle asszisztensi állásra az interjún, mégis hogy gondolta ezt? Majd csettint egyet én pedig osztódni kezdtek, és mindent elvégzek? Azt legalább tudtam, hogy mi egy titkárnő feladata, de hogy egy kiadói asszisztensé? Ezt nem gondolhatta komolyan.
Kell ez az állás, Cailli! – ripakodott rám egy hang. Különben mehetsz vissza az utcára!
Az ajkamba harapva adtam igazat a hangnak.
– Rendben…
– Mint mondtam, be fogom tanítani, és mindenről időben tudomást szerez majd. – Kezdtem úgy érezni, hogy sokkal inkább magát győzködi, mint engem.
– Nem lesz, gond, uram. Bár nem egészen erre számítottam… Ha nem egyedül kell csinálnom, majd belejövök.
Elwood kutató pillantással nézett rám, és úgy éreztem átlát rajtam. Látja a kétségbeesett nőt, aki akármit megtesz egy munkáért, csakhogy ne veszítse el az otthonát, és még hazudni is képes, hogy bizonyíthasson.
Eltökéltem, hogy akármi is lesz, nem adom meg az okot, hogy csalódjon bennem. A francba is a szakmai képesítéssel, meg a többi maszlaggal. Még egy olyan jött-ment is, mint én bele tud tanulni akármibe, amihez elég eltökélt.
– Akkor hát menni fog?
Mélyen felsóhajtottam. Megint kezdi…
– Igen – suttogtam.
Pár pillanatig bámult rám, de én nem néztem a szemébe.
– Megbántottam? – Valami halvány érzelem suhant át az arcán, de mielőtt megállapíthattam volna, mi az, már el is tűnt.
– Nem – mosolyogtam szomorúan. – Már megszoktam, hogy az olyanok, mint maga, lekezelően bánnak az olyanokkal, mint én.
Felpillantottam rá. Az ismeretlen érzelem visszatért az arcára.
– Lekezelően?!
– Mintha nem tudná – forgattam a szemeim. – Maga csinálja a legjobban.
Mindkét szemöldökét felvonta.
– Nem áll szándékomban lekezelően viselkedni magával, Emma.
– Dehogyisnem! – fintorogtam.
– Élvezném, ha nem mondaná meg, kit kezelek le, és kit nem!
– Feltűnt, hogy mióta itt vagyok, folyton csak veszekedünk?
– Feltűnt, hogy folyton maga kezdi?
– Ha maga nem lenne ilyen… ilyen… – Próbáltam megfelelő szót találni arra, hogy milyen, de elég nehéz volt.
– Ilyen mi? – kérdezte fenyegetően.
– Mindegy. – Konokul bámultam rá, ő meg viszonozta a pillantásomat.
– Helyes.

További két órát töltöttünk azzal, hogy Elwood körbevezetett a hatalmas épületben. A cég a maga húsz emeletével elszállásolhatta volna Portland lakosainak negyedét. Az épület fel volt osztva, minden egyes emeleten a cég által felvásárolt vagy működtetett marketingek alelnökeinek irodája foglalt helyet, illetve a vele kapcsolatban lévő asszisztenseké, munkatársaké. Az épület egésznap nyüzsgött, mindenki ide-oda rohangált, amit Elwood elégtétellel nyugtázott, ugyanis saját elmondása szerint gyűlöli a lusta embereket.
– Ha bármi kérdése van, a dolgozók örömmel segítenek magának.
– Inkább nem – mondtam, a hetedik emeleti nőkre gondolva. Egészen biztos vagyok benne, hogy ők élveznék, ha hozzájuk fordulnék segítségért. – Ha probléma adódik, akkor itt van maga.
Elwood dallamosan felnevetett.
– Fél a munkatársaitól?
– Csak nem ismerem őket. Nem akarom úgy kezdeni, hogy lerohanom őket a kérdéseimmel.
– Biztos vagyok benne, hogy nem bánnák. És maga egyébként sem az a típus, aki sokat kérdez. – Felém villantott egy mosolyt. – Amióta itt van egyet sem tett fel.
Csak megvontam a vállam.
– Eddig minden világos.

Miután minden fontosabb folyosót végigvettünk Elwood visszavezetett az irodájába, hogy még elintézzünk pár dolgot. Míg ő a papírjaival matatott én kibámultam a hatalmas ablakon az alattunk elnyúló városra. A nap már magasan járt, talán két óra is elmúlt, az ég kezdett beborulni és már gyülekeztek az esőfelhők.
– Nos, ami a fizetését illeti – kezdte Elwood. – Én ezer dollárra gondoltam kezdésképp, és az emelés a teljesítményétől és a feladataitól függ.
A fejem felé rezdült. Fel sem fogtam, mit mondott, mert az agyam leragadt az első mondatnál.
– Ez… Ezer dollár? – hüledeztem.
– Kevesli? – kérdezte meglepetten.
Tátott szájjal ráztam meg a fejem. Ezer dollár? Még életemben nem láttam ennyi pénzt.
– Maga viccel. – Kerekre tágult szemmel bámultam rá. – Hisz ez rengeteg.
– Emma, ezer dollár a minimum egy ilyen cégnél. Sokkal többet is adhatok.
– Többet? – Az agyam kezdett leblokkolni. – Ezer dollárról beszélünk!
Elwood összezavarodottan nézett rám.
– Emma, ez egyáltalán nem sok. Elég a lakbérére?
Az agyam abban a pillanatban életre kelt, és felvisított a vészcsengő.
– Igen… – mondtam mérgesen.
Nincs szükségem ennek a férfinek a szánalmára. Azt hiszi nincs pénzem a lakbérre? Hah! Eddig is mindig megoldottam valahogy, azután is megfogom!
– Remek – mosolygott rám.
– Túl sokat törődik az alkalmazottainak a jólétével – morogtam, és a kezemben lévő dossziéból kilógó papírral játszottam.
– Én csak azt akarom, Emma, hogy meg tudjon élni a pénzből, amit adok.
– Eddig is megéltem valahogy, mister, és senki nem segített.
Ezen mintha meglepődött volna.
– A szülei nem segítettek?
A kis vészcsengő hangosan rikácsolni kezdett, visszavonulót fújva.
Csak megrázta a fejem, de nem mondtam semmit.
– Miért nem?
Felpillantva végre először nem a gúnyos vagy elégedett mosolyával találtam szemben magam. Mintha együttérzés csillogott volna a szemeiben. Elvörösödve az ujjaimat kezdtem bámulni. Nem akartam erről beszélni, főleg nem vele.
– Azt akarják, hogy a saját lábamra álljak. – A hazugság égette a torkom.
Perzselő pillantással nézett rám, amitől megint úgy éreztem, hogy a lelkemig lát.
– Azt mondta, lenne valamit, el kellene végeznem – mondtam, hogy témát váltsak. – Mi lenne az?
– Igen, nos… Ez az asszisztensi munkával kapcsolatos. Az első megbeszélése előtt arra gondoltam, átnézhetne néhány szinopszist. Készítsen róla értékelést, és küldje el nekem. Normál esetben a felelős szerkesztőnek kellene küldenie, de először szeretném látni, mire jut. A gépén van egy mappa, abban megtalál mindent. Egy cetlin pedig rajta van a cím, amire küldenie kell. Szóltam Rosenak, hogy segítsen. Ő fogja betanítani magát.
Bólintottam és idegesség fogott el.
Ezek csak szinopszisok – gondoltam. Nem fognak megenni, mint ahogy Elwood tenné, ha elszúrnám.
Pár perc múlva határozott kopogás hangzott fel, majd egy csinos, szőke hajú nő lépett az irodába. Ugyanaz a nő volt, aki egy hete eligazított az interjúnál.
– Mr. Elwood – biccentett felé.
– Rose, ő itt Emma Cailli, az új titkárnő – mutatott be, majd felém fordult. – Pár hétig ő fog segíteni magának.
Rámosolyogtam Rosera, aki kedvesen viszonozta, majd intett, hogy kövessem. Úgy tűnt, pontosan tudja, hová kell vinnie, és mit kell csinálnia. Annak ellenére, hogy az én irodámba mentünk, ő vezetett engem. Nem vacakolt sokat, rögtön neki is látott, hogy elmagyarázza, mi hogy működik.
– Mint a kiadó asszisztense, magához fognak beérkezni az email-ek, illetve a szinopszisok, kéziratok. A maga feladata ezeket átolvasni és értékelni, majd továbbítani őket Peter Haynesnek, a főszerkesztőnek. Az értékeléseket mindig word dokumentumban kell elkészíteni, és fontos, hogy csak szakmai szemmel tekintsen a kéziratokra… – És csak mondta és mondta. Részletesen elmagyarázta, mi egy asszisztens feladata, hogyan kell értékelést írni, és mit kell tennem a kéziratokkal. Egy post it-re felírt pár hasznos infót, majd megmutatta, hogyan működik a számítógép – annak ellenére, hogy Taylornál párszor már használtam, nem igazán tudtam, mi hogyan működik. Rose nagyon jó tanár volt, az ezredik kérésemnél sem veszítette el a türelmét, és mindenre készségesen válaszolt. Elmagyarázta, mit vár el tőlem Elwood, és megnyugtatott, hogy az asszisztensi munka egyáltalán nem lesz megterhelő a fő feladatom mellett, mert rengetegen dolgoznak a kiadóban. Rose azt is elmondta, hogy az asszisztensi állás az utolsó pillanatban lett belepasszírozva a hirdetésbe, ezért is csappant meg a jelentkezők száma – aminek Elwood nagyon nem örült. Így az eredeti tervhez tartották magukat, és titkárnőket kerestek, a munkám pedig csak ideiglenes – aminek rettentően örültem.
   Két óra múlva Rose azt mondta, minden fontosat elmondott, és most már nekiállhatok a szinopszisoknak.
– Mr. Elwood néhányszor felhívhatja magát telefonon – bökött az asztal végében álló telefonra. – De ön is keresheti, ha problémája van, viszont a tárgyalások alatt szigorúan tilos!
– Értem – bólintottam, majd hálásan rámosolyogtam Rosera, ő pedig távozott. Közelebb húztam magam a kényelmes székkel az asztalhoz, majd megnyitottam a mappát, amiről Elwood beszélt. Tizenöt szinopszis várt rám, de Rose azt mondta, nekem csak az első ötről kell értékelést készítenem, tekintettel a folyamatban lévő könyvek kiadására.

* * *

Másfél óra múlva befejeztem a gépelést. Mind az öt szinopszist elolvastam kétszer is, és megírtam róluk az értékelést. Rose elmondta, milyen szempontokat kell figyelembe vennem, és csalódottan láttam, hogy kevés felelt meg azoknak. Nehéz volt szakmai szemmel figyelni rájuk, főleg hogy még sosem csináltam ilyet. Minduntalan arra gondoltam, hogy én soha nem olvasnék el egy ilyen könyvet, aztán persze emlékeztetnem kellett magam, hogy itt nem az én véleményem számít.
Miután az utolsót is befejeztem megkönnyebbülten küldtem el Elwoodnak.
Fél óra múlva már jött is a válasz.

Feladó: Daniel Elwood
Tárgy: Szinopszis
Dátum: 2013. Június 12.
Címzett: Emma Cailli

Igazán szép munka, Emma, ahhoz képest, hogy életében először csinált ilyet. Pár dolgot még hiányolok belőle, néhol részletesebb leírást várok, de elsőre nem volt rossz. Rose majd segíteni fog a továbbiakban is.
Ami viszont megdöbbent, az a nyelvhelyesség. A központozás szörnyű, a helyesírása kritikán aluli. Azt mondta, szeret olvasni, nem? Egy ilyen állapotban lévő értékelést nem küldhet el a főszerkesztőnek!
Szeretném, ha egy óra múlva valami olyat küldene, amit el is lehet olvasni!
_____________________________

Daniel Elwood, vezérigazgató

Elöntött a szégyen, legszívesebben a föld alá süllyedtem volna. Felforrósodott az arcom, elkeseredetten a karomra hajtottam a fejem. Mégis hogyan írhatnék én helyesen, ha még iskolába sem jártam? Mégis hogy a francba írjam meg ezeket az értékeléseket helyesen, ha nem tudok helyesen írni?
Hogy a francba jelentkezhettem én erre az állásra?
Utolsó lehetőségként elővettem a telefonom.
– Tia, segítened kell! – szólaltam meg azonnal, ahogy felvette.
– Hol vagy? – vágta rá kérdés nélkül.
– A hetediken, az irodában.
Letette a telefont, majd öt perc múlva már ott is volt. Jól leteremtettem, amiért nem mondta, ezt az asszisztensi állást, de azzal védekezett, hogy ő sem tudott erről. Kétségbeesetten és megszégyenülten elmagyaráztam neki, miről van szó, ő pedig feszülten hallgatott, majd gyakorlatilag letolt a székről.
– Na, gyere, te lány, és figyeld a hibákat!

Kis idővel később Tia befejezte az átolvasást, és azt mondta, most már tökéletes. Neki is tetszett az értékelés, a helyesírásra pedig nem mondott semmit, amiért nagyon hálás voltam neki.
Ismét elküldtem Elwoodnak egy email-t, ezúttal egy bocsánatkérő levéllel.

Feladó: Emma Cailli
Tárgy: Hiba
Dátum: 2013. Június 12.
Címzett: Daniel Elwood

Mr. Elwood!

A hiba okát az okozta, hogy tévedésből az elemzés vázlatát küldtem el önnek, nem pedig a véglegeset. Mellékelem a jó változatot, és elnézést a hibáért!
_________________________

Emma Cailli

Még mindig jobb volt hazudni, mint bevallani, hogy sohasem jártam iskolába. Akkor aztán gondolkodás nélkül kirúgna, azt pedig nem kockáztathattam meg… És úgy gondoltam, nagyjából elfogadható volt a kifogásom is. Tia megígérte, hogy segít nekem, ha kell, de miután láttam, milyen hibákat vétettem, úgy gondoltam, nem fordulna elő többször.
A gyomromat összeszorította a szégyen, és imádkoztam, hogy Elwood meg legyen elégedve az új verzióval.
Fél óra múlva érkezett is a válasz.

Feladó: Daniel Elwood
Tárgy: Mindjárt más!!!
Dátum: 2013. Június 12.
Címzett: Emma Cailli

Miss Cailli!

A vázlatba miért ír helytelenül? Többször ne kövesse el ezt a hibát! Ha majd a főszerkesztőnek kell beküldenie, ő vajmi keveset fog törődni azzal, hogy figyelmetlenségből rossz fájlt csatolt!
U.I.: A munkaideje hétig tart, de előtte szeretném, ha bejönne az irodámba, hogy átbeszélhessük a holnapi napirendet!
_________________________________

Daniel Elwood, vezérigazgató


* * *

Negyedórával hét előtt bekopogtam Elwood irodájának ajtaján.
– Jöjjön be, Miss Cailli!
Elwood épp sebesen írt valamit a laptopján, mikor beléptem. Becsuktam magam mögött az ajtót, majd leültem vele szembe a székre.
– Ki mondta, hogy leülhet? – A hangja keményen csattant, mire összerezzentem.
Pislogtam.
– Sajnálom – feleltem gunyorosan és felálltam.
Felnézett abból, amit épp csinált, majd szélesen intett a kezével.
– Üljön le, Miss Cailli.
– Köszönöm, Mr. Elwood – úgy ejtettem ki a nevét, mintha szitokszó lenne –, de most már nem akarok.
A szeme összeszűkült.
– Üljön le!
Felé hajoltam, a szám kemény vonalba préseltem.
– Egyszer már leültem, Elwood! Nem fog hülyét csinálni belőlem!
Összeszűkült szemekkel nézett rám, láttam, ahogy vívódik magában, hogy mit kezdjen velem, de végül inkább félrenézett. Felemelt egy dossziét, és elém csúsztatta.
– Ebben vannak a szerződések. Szeretném, ha készítene belőle még két példányt, és magával hozná őket! Holnap délelőtt lesz egy fontos konferencia, amire szeretném, ha elkísérne, délután pedig egy marketing igazgatóval lesz találkozóm az egyik építkezése kapcsán.
Bólintottam.
– Rose továbbra is a szolgálatára áll, ha valamiben elakad – felvonta egyik szemöldökét, és jelentőségteljesen nézett rám. Álltam a pillantását és nem voltam hajlandó megszégyenülni – megint.
– Még valami?
Elwood elgondolkodva dörzsölgette az állát, hogy eltakarjon egy mosolyt.
– Hogy telt az első napja?
Összeszorítottam az ajkam. Tényleg, hogyan is? Attól eltekintve, hogy vagy ötször akartam megsemmisülten összerogyni a szégyentől… nos, nem volt olyan rossz.
– Nagyszerűen, Mr. Elwood. A cége igazán kiváló.
Igazi, derűs mosoly terült szét az arcán, amitől elállt a lélegzetem.
Hogy lehet valakinek ilyen szép mosolya?
– Örülök, hogy jól érezte magát, Miss! Kíváncsian várom a holnapot!
– Én is, Mr. Elwood – feleltem gúnyosan. – Én is.

5 megjegyzés:

 1. Kedves Vivien! Alig vártam,hogy felrakd a következő részt! Nagyon jó lett! Imádtam.

  VálaszTörlés
 2. Kedves Vivien! Alig vártam,hogy felrakd a következő részt! Nagyon jó lett! Imádtam.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Örülök, hogy tetszett. :) Szombatonként lesznek új részek!

   Törlés
 3. Kedves Vivien!
  Nemrég találtam a blogodra és nagyon nagyon tetszik!
  Emma nagyon makacs! :D
  De nem is húzom tovább az időt, megyek olvasni!

  Üdv:Dancsi

  VálaszTörlés
 4. Szia! :)
  Nagyon örülök, hogy tetszik! Igen, Emma makacs, és lesz ennél még makacsabb is. ;)
  Jó olvasást, és köszönöm, hogy írtál! ^_^

  VálaszTörlés